สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานสืบสวน

พ.ต.อ.กิตติ์ธเนศ  สุริยศักดิ์ภูบดี
ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ภัคพล  ไกรวิลาศ
รอง ผกก.สส.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ธนกฤต  อินภู่
สว.สส.สภ.สวรรคโลก

ร.ต.อ.พงศักดิ์  วงศ์พันธ์ ร.ต.อ.ก้องภพ  สุขแจ่ม ร.ต.อ.บรรพต  สุขสานต์
รอง สว.สส.สภ.สวรรคโลก รอง สว.สส.สภ.สวรรคโลก รอง สว.สส.สภ.สวรรคโลก
0897039132 089 - 9580571


เจ้าหน้าที่สืบสวน

ร.ต.ต.สมชาย มโหธร  ด.ต.ไกรรัตน์  กลิ่นขจร ด.ต.ศิลา รัชนีวิลัย
 
ด.ต.ไพโรจน์  เดียวสกุล ด.ต.ศุภวุฒิ  เอี่ยมทศ ด.ต.อุเทน  จีนาวุฒฺ
ด.ต.จักรกฤษณ์  ศรีแก้ว ด.ต.ราชันย์  บุญนาค ด.ต.สุวิทย์  ดีล้น
ด.ต.อดุลย์  แช่มชื่น
view