สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

         งานสอบสวน

พ.ต.อ.สมชาย  ชำนิ
ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ประเทือง  สายโอ๊ะ
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ญ.ศิริรัตน์  ไชยโย
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สวรรคโลก

พ.ต.ท.สมเกียรติ  อินปวก พ.ต.ท.ธงชัย  เจิมขุนทด พ.ต.ท.สิทธิพงษื  อัคชาติ
พ.ต.ต.บุญรับ  ยุบล
สว.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
ร.ต.อ.พิชาภพ  เชยใย ร.ต.อ.กิตติศักดิ์  โคตะนารถ ร.ต.อ.ขวัญชัย  คงชนะ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ รอง สว.(สอบสวน)ฯ รอง สว.(สอบสวน)ฯ
087 - 7378155 085 - 0539986
ร.ต.อ.สมบูรณ์  ถือมั่น ร.ต.ต.ภานุพงศ์  จินดาสถาน
รอง สว.(ป.)งานสอบสวน รอง สว.(ป.)ประจำวันคดี
ด.ต.ประทีป  สมฤทธิ์
ด.ต.ทวี  อินทรชิต ด.ต.ประเสริฐ  ขวัญดี ด.ต.คณิตศาสตร์ กฤษสำโรง
ผบ.หมู่ ป.ประจำวันคดี ผบ.หมู่ จร.งานเปรียบเทียบปรับ ผบ.หมู่(จร) งานคดี ผบ.หมู่ ป.เก็บของกลาง
ด.ต.เกียรติพงศ์  ปั้นทิม ด.ต.สุเนตร  ดำคำ ด.ต.หญิง ลฎาภา  นครศรี ด.ต.สาโรจน์  นันทชัย
ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พลขับ ผบ.หมู่ ป.งานเปรียบเทียบปรับ ผบ.หมู่ ป.งานคดี ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พลขับ
ด.ต.สิทธิพงศ์  ยศเจริญ ด.ต.จรัล  ตาคำ ด.ต.คมกฤษ  ศรีวิไล ด.ต.ปรัชญา อิทธิปริตร
ผบ.หมู ป.งานคดี ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พลขับ ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พิมพ์มือ ผบ.หมู่ ป.ประจำวัน
view