สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

     

    งานสอบสวน
พ.ต.อ.กิตติ์ธเนศ  สุริยศักดิ์ภูบดี
ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ญ.ศิริรัตน์  ไชยโย
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.สมเกียรติ  อินปวก
สว.(สอบสวน)ฯ
ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ โคตะนารถ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์  จันทระ ร.ต.อ.ขวัญชัย  คงชนะ ร.ต.อ.มานะ เหล่าเขตกิจ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ รอง สว.(สอบสวน)ฯ รอง สว.(สอบสวน)ฯ รอง สว.(สอบสวน)ฯ
085 - 0539986
ร.ต.อ.สมบูรณ์  ถือมั่น ร.ต.ต.ภานุพงศ์  จินดาสถาน
รอง สว.(ป.)งานสอบสวน รอง สว.(ป.)ประจำวันคดี
ด.ต.ประทีป  สมฤทธิ์
ด.ต.ทวี  อินทรชิต ด.ต.ประเสริฐ  ขวัญดี ด.ต.คณิตศาสตร์ กฤษสำโรง
ผบ.หมู่ ป.ประจำวันคดี ผบ.หมู่ จร.งานเปรียบเทียบปรับ ผบ.หมู่(จร) งานคดี ผบ.หมู่ ป.เก็บของกลาง
ด.ต.เกียรติพงศ์  ปั้นทิม ด.ต.สุเนตร  ดำคำ ด.ต.หญิง ลฎาภา  นครศรี ด.ต.สาโรจน์  นันทชัย
ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พลขับ ผบ.หมู่ ป.งานเปรียบเทียบปรับ ผบ.หมู่ ป.งานคดี ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พลขับ
ด.ต.สิทธิพงศ์  ยศเจริญ ด.ต.จรัล  ตาคำ ด.ต.คมกฤษ  ศรีวิไล ด.ต.ปรัชญา อิทธิปริตร
ผบ.หมู ป.งานคดี ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พลขับ ผบ.หมู่ ป.เจ้าหน้าที่พิมพ์มือ ผบ.หมู่ ป.ประจำวัน
view