สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


งานอำนวยการ
พ.ต.อ.สมชาย  ชำนิ
ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.รัง  ดาวดึงษ์
รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.วานิต  ดอกผึ้ง
สว.อก.สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.หญิง ยศยา  หล่อหลอม
รอง สว.ธร.สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.สมศักดิ์  คำภิระยศ ร.ต.ท.พิลาพ  นิลพันธ์ ร.ต.ท.จักรพันธ์  มุ่งตรง
รอง สว.(ป.)งานการเิงิน รอง สว.(ป.)งานธุรการ รอง สว.(ป.)งานส่งกำลังบำรุง
ร.ต.ต.หญิง ไอวริณช์ อัครศเวษฐ์ ด.ต.หญิง บุญทัน  เพชรพ่วง ด.ต.หญิง มันทนา  มธุระ
รอง สว.(ธร.) งานการเงิน ผบ.หมู่ งานกำลังพล ผบ.หมู่ งานการเงิน,ต่างด้าว
ด.ต.เลิศวรรธน์  เชื้อผู้ดี
ผบ.หมู่ งานธุรการ
view