สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


งานอำนวยการ
พ.ต.อ.กิตติ์ธเนศ  สุริยะศักดิ์ภูบดี
ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.ประมวล  กลัดทอง
รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.สาธิต  ไชยแก้ว
สว.อก.สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.หญิง ยศยา  หล่อหลอม
รอง สว.ธร.สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต.หญิง ไอวริณช์ อัครศเวษฐ์
รอง สว.(ธร.) งานการเงิน
ด.ต.หญิง บุญทัน  เพชรพ่วง ด.ต.หญิง มันทนา  มธุระ

ด.ต.คณัสนันท์

เจริญภัทรอนันต์

ผบ.หมู่ งานกำลังพล ผบ.หมู่ งานการเงิน,ต่างด้าว ผบ.หมู่ งานกำลังพล
ด.ต.เลิศวรรธน์  เชื้อผู้ดี ด.ต.มนัส  ขำน้อย
ผบ.หมู่ งานธุรการ ผบ.หมู่ (ป.)งานส่งกำลังบำรุง

view