สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


งานอำนวยการ
พ.ต.อ.สมชาย  ชำนิ
ผกก.สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท.รัง  ดาวดึงษ์
รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.วานิต  ดอกผึ้ง
สว.อก.สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.หญิง ยศยา  หล่อหลอม
รอง สว.ธร.สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ.สมศักดิ์  คำภิระยศ ร.ต.ท.พิลาพ  นิลพันธ์ ร.ต.ท.จักรพันธ์  มุ่งตรง
รอง สว.(ป.)งานการเิงิน รอง สว.(ป.)งานธุรการ รอง สว.(ป.)งานส่งกำลังบำรุง
ร.ต.ต.วิทิตย์  คำภิระวงศ์ ร.ต.ต.หญิง ไอวริณช์ อัครศเวษฐ์ ด.ต.หญิง มันทนา  มธุระ
รอง สว.(ป.)งานกำลังพล รอง สว.(ธร.) งานการเงิน ผบ.หมู่ งานการเงิน,ต่างด้าว
ด.ต.เลิศวรรธน์  เชื้อผู้ดี ด.ต.หญิง บุญทัน  เพชรพ่วง
ผบ.หมู่ งานธุรการ ผบ.หมู่ งานกำลังพล
view