สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติความเป็นมา สภ.สวรรคโลก

                 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่ปรากฎและตรวจสอบได้ สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก มีความเป็นมาควบคู่กับความเป็นมาอำเภอสวรรคโลก แต่เดิมอำเภอสวรรคโลกเรียกว่า อำเภอวังไม้ขอน สถานีก็เป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังไม้ขอน(อ้างอิงตามปรากฎทะเบียนต่างด้าว)ซึ่งการจัดโครงสร้างของตำรวจในสมัยนั้น ยังแบ่งการปกครองเป็นมณฑล (จังหวัดสวรรคโลกได้อยู่ในปกครองของมณฑลพิษณุโลก) และขณะนั้น อำเภอวังไม้ขอนอยู่ในการปกครองของจังหวัดสวรรคโลก สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังไม้ขอนเดิมตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของวัดต้นหัด(วัดสวัสติการาม) ด้านตะวันตกของแม่น้ำยม โดยตรงกันข้ามกับศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก ซึ่งก็คือที่ตั้งศาลจังหวัดสวรรคโลกในปัจจุบันนี้ ต่อมา ได้ย้ายที่ตั้งจากที่เดิมมาตั้ง ณที่ปัจจุบัน โดยได้รับบริจาคพื้นที่จากหลวงคลังเมืองสวรรคโลก (บุญเรือง ต้นตระกุลโรจนดิศ) ข้าหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นเรือนทรงปั้นหยา มีมุขกลาง 1 ห้อง 1 หลัง เสาล่างเป็นคอนกรีต เสาบนไม้แดง ฝาไม้สัก พื้นฝ้าเครื่องไม้ตะแบก หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  7,000 บาทและได้มีการฉลองสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสวรรคโลก พ.ศ.2479 ต่อมา พ.ศ.2482 ได้ยุบจังหวัดสวรรคโลกไปขึ้นกับจังหวัดสุโขทัย(ประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2481 ลงนาม หลวงเชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสวรรคโลก จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสวรรคโลก สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก จึงเปลี่ยนชื่อตามอำเภอสวรรคโลก พ.ศ.2482 เป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

view